Jak to cítím

Na otázku kdo jsem, pro mne není lehké odpovědět v jedné větě. Co dělám, jakým způsobem pracuji a co rozvíjím, najdete v dalším textu, v  záložkách menu.

Na úvod vnímám jako důležitý krátký pohled, jak celou oblast své práce cítím a vnímám. Zkuste se se mnou na to nacítit.

Jsem bytost otevřená

… mnoho znalostí, které mi přineslo univerzitní vzdělání i praxe, jsou střípky jedné velké mozaiky. Její obraz není statický, naopak se mění s každou další zkušeností. A nikdy asi nebude ukončený. Holá informace sama o sobě totiž nic neříká, ale získává význam až v konkrétním kontextu. Je to jedna z krás života, že každá bytost je jedinečná. Proto si také zaslouží individuální péči. Pro mě je každé setkání s člověkem, který se ptá na radu, novou zkušeností a pro mě často bývá velkým podnětem a impulsem.

Jsem bytost zvídavá

… proto se ráda a často zajímám o nová řešení. Když je něco otázkou, je pro mne správnou cestou se sama ptát, jak se dozvědět nový náhled. V životě jsem se mnohokrát přesvědčila o tom, že někdy (ve svém slepém přesvědčení) můžeme tvrdit druhým i polopravdy nebo nepravdy. A v oboru, kde je mým hlavním úkolem provázet lidi na cestě ke zdraví, je pro mě pravdivost informací i správné pochopení kontextu zásadní.

Jsem bytost hledající vyváženost a spějící k harmonii

… mé zkušenosti mě přesvědčily o tom, že neexistuje jedna univerzální cesta ke zdraví, vhodná pro všechny. Zároveň vím o tom, že každý člověk může dosáhnout svého vlastního harmonického stavu bytí, ve kterém se cítí zdravě a dobře. Jsem poradcem a průvodcem, který vedle informací zná samotné principy, kterými spějeme buď ke zdraví, nebo k nemoci. Jsem zde pro to, abych vám (na vaší cestě ke zdraví) poradila a ukázala vám, jaké cesty můžete zvolit a kam vedou. O tom, jaký je váš cíl, rozhodujete jen vy sami. Já sama hledám vždy stav, který je plně harmonický a který cítím jako hluboce správný.

Jsem bytost ctící upřímnost, pravdivost a spravedlnost

… už od dětství v sobě cítím silně potřebu vnitřní pravdivosti a eticky správných principů života. Pro někoho to může být na první pohled naivní, ale pro mne to bylo a je podstatné. Snažím se podle toho i žít. Dosavadní životní cesta mě utvrdila v přesvědčení, že pokud něco cítím celým srdcem, nemohu a nechci v tom dělat kompromisy.