Metody, ze kterých vycházím

Klasické vzdělání přináší základ pro kvalitní znalosti a informace

Do světa zdraví a nemoci jsem vstoupila univerzitním studiem a poté završeným magisterským titulem. Během pěti let důkladného studia fyziologie, patologie, biochemie, (i celé řady dalších speciálních odvětví chemie), jsem získala teoretické odborné znalosti, které každý farmaceut při své práci potřebuje.

Jistě, člověku se může zdát, že na vydávání léků vlastně nic není. S dobrosrdečnými i jedovatými poznámkami, že jsme vlastně jen „lepší prodavači“ jsem se setkala snad tisíckrát…

Je ale dobré si uvědomit, že podobně jako je lékař odborník na diagnostiku onemocnění, je farmaceut odborníkem na fungování jednotlivých látek v těle. A farmaceut je také odborníkem nejpovolanějším třeba v oblasti možných interakcí jednotlivých léků i v otázce bezpečnosti užívání konkrétního přípravku.

Ve čtvrtém ročníku univerzity mi došlo, že klasická „západní medicína“ většinou neřeší příčiny onemocnění (přestože říká, že je léčí). I přes to, že jsem ztratila slepou důvěru ve vědecké kapacity, jsem za klasické vzdělání velmi vděčná. Čím více znalostí totiž člověk má, tím lépe dokáže chápat nové informace v kontextu. A je to právě celkový kontext, který dává jednotlivým informacím smysl.

Přísné univerzitní vzdělání mi přineslo nynější svobodu nahlížet nové informace s nadhledem a bez dogmatického přístupu. Když se člověk v základních souvislostech orientuje lehce a jistě, poskytuje mu to pevný základ  v širším rozhledu a dalšímu rozletu.

Bylinky mě provází už od dětství

Obor fytoterapie mě okouzlil už během studií. Byla pro mě jasná volba věnovat se mu i během psaní diplomové práce. Je to má srdeční záležitost. Nyní se mu ale věnuji spíš okrajově. Například když při procházce přírodou potkáme rozkvetlý heřmánek nebo třeba kostival, srdce mi poskočí radostí z té přirozené krásy.

Bylinky i další rostlinky jsou mi prostě od dětství blízké.

Podobné se léčí podobným

Homeopatie pro mě byla velikým lákadlem. Byl to vlastně první směr, kterému jsem se začala věnovat po studiích. Cesta jemných nuancí a citlivě uchopených modalit je opravdu fascinujícím světem. Ano, doslova světem sám pro sebe. Pokud totiž člověk cítí pro homeopatii vášeň, je to studium na celý život.

I homeopatie skrývá několik odlišných cest.  Pochopila jsem, že i v rámci tak jemného léčebného přístupu lze svou neznalostí ublížit. Postačuje mi, že rozumím základním homeopatickým principům. Pokud vás oslovil čistý homeopatický směr, ráda vám vysvětlím principy a předám kontakt na ověřeného odborníka v oboru.

Příčina zdravotních potíží často bývá v blokovaných emocích

Můj život zásadně změnila metoda a praxe přímé regresní psychoterapie. Z vlastní zkušenosti vím, že na většinu nemocí lze nahlížet jako na psychosomatiku. Pokud má člověk tu odvahu podívat se do samotných příčin svých potíží „přímo“, je mu ideálním průvodcem právě zkušený a odbornou praxí prověřený regresní psychoterapeut.

Jídlo může být jedem, nebo lékem

Nutraceutika je obor, který přinesl nové světlo na mé stezce k poznání. Je to poměrně nové odvětví, které přináší odborně zpracované informace v oblasti léčení se skrze přirozenou stravu. Mé srdce doslova poskočilo radostí. Právě to je směr, který cítím jako hluboce správný již několik let.

Nevidím hlavní smysl v přístupu „hasit potíže, až se objeví“. Vím totiž, že takřka každá zdravotní komplikace nejprve tiše ťuká na dveře a žádá si naší pozornosti. Pokud ji přehlížíme, je jen otázkou času, kdy se připomene znovu a s o to větší intenzitou.

Strava je oblastí, které se v našem západním světě asi nikdo nevyhneme. Velmi záleží na tom, co přijímáme do svého těla. Právě skrze stravu si můžeme způsobit zdravotní komplikace, anebo se naopak uzdravit tím nejpřirozenějším způsobem.

Celostní přístup vysvětluji v  zásadách mé práce

Zdraví člověka je plně v rukách každého z nás. Ráda říkám, že každý máme své tělo – a s ním nechť si každý nakládá dle svého vědomí a svědomí.

Čím víc vědomostí a zkušeností mám, tím více si uvědomuji, že jsem především průvodcem. Přijďte a ptejte se na cokoliv, co vás napadá. Mým úkolem je provést vás labyrintem (někdy i protichůdných) tvrzení, zprostředkovat vám pochopení vašeho zdravotního stavu. Nastínit vám několik cest, kterými svůj stav můžete řešit. Cílem je mi to, abyste si vědomě zvolili „svoji“ cestu k uzdravení, ať už bude jakákoliv.

Neexistuje jeden univerzální recept pro zdraví nebo štěstí. Kolik lidí, tolik může být správných přístupů.

Pro mě je každý člověk unikát a každý si zaslouží individuální přístup a péči.