zásady mé práce

informace sama o sobě nic neříká, teprve v kontextu může pomoci k pochopení celé situace

svět není černobílý – každá bytost je individualita a každému vyhovuje jiný přístup

každá bytost má právo volby a také nese plnou odpovědnost za své tělo, svou duši i za svůj život

čím více informací má člověk ve srozumitelné formě k dispozici, tím lépe se může rozhodnout

skutečnost, že nevidíme v tuto chvíli řešení, neznamená, že ideální cesta neexistuje